Søkte 25 hoder - fikk over 10.000 søknader

- Vi stilte oss spørsmålet; hva vil skje om vi samler de mest briljante unge menneskene fra hele verden, forteller Marcus Bruns, som sammen med Amund Grytting fikk ideen om å lage de unges svar på Pariskonferansen.

expand_less